Donors List 2014

Donation List_Guang Hua Chinese School'14

No.

Donor

Child

 

Name

Name

Class

1

Luogang Wei

 

 

2

Jielan Lu

 

 

Xiaocun Lu

 

 

3

Frances T. Han

Ryan Lim

G8B

Phil Lim

Megan Lim

G5B

4

Sylwia Czajkowska

 

 

5

Jihua Zhong

Judy Zhong

G7B

Eric Zhong

G5B

6

Sophie Jingjing Xu

Peter Ilyin

G3B

7

Wei Gao

Grace Wang

G9B

Frank Wang

G7B

8

Heng You

 

Graduated

9

Jinsuo Xu

 

 

10

Hannah Zhang

Eric Wang

G5B

11

Congmei Ding

Thomas Deng

G5B

12

Cong Zhang

张一凌

G5B

13

Jay Yun

Elven Yun (恽炙文)

G2C

14

Houjun Yang

Sennett Yang

G9B

Nathan Yang

G5B

15

Shu Li

Hanna Xiao

G8B

Eileen Xiao

G6B

16

Linzhe Liu

Kevin Zhu

G9C

17

Michael Kun Song

Isabella Song

G7B

Veronica Song

G5C

18

Chun-Yuan Guo

Iris Li (李蕊丝)

G6A

19

Jianying Liu

Maxwell Du

G9B

20

Xuqing Zhang

Andrew Zhang

G4A

21

Cailin Chen

Jonathan Li

G9B

22

Xun Li

23

Jie Wan

王亦新

G7B

王亦鸣

G5B

24

Zak Huang

Eric Yian Huang

 

 

 

Catelyn Yining Huang

Graduated

25

Hongxia Fan

郭儿歌 Aiden Guo

G7B

26

Karen Ge Xu

Andrew Jia (贾安中)

Graduated

贾安安

G8B

27

Sue Xin

Christopher Li

Graduated

28

Yue Sheng

Grace Jiao

G1B

29

Jingliang Jiao

 

 

30

Nancy Lu

 

 

31

Peter Yulin Fang

Eileen Fang

G9A

32

Pin Yao

Prudential

33

Mandy Hu

Asia-America Holding

34

Wei Yang

 

 

35

Laura Weiss Vidmar

 

 

36

Lily Fang

 

 

37

Annie Wang

Emilie Xie 谢美丽

G3C

38

Weiguo Li

 

 

39

Benjamin Wu

Alice Wu

G2C

40

Qin Zang

Ethan Zhang

G5B

41

Tianyun Zhang

Alan Zhang

G2A

42

Eric Karlan/Karan Shah

 

 

43

Gene He

Nature Soy

44

Shirley To

Loren Lei

G5B

 

 

Lori Lei

45

SAPA- Greater Philadelphia

46

Hong Wu

 

 

47

Grace Ma

 

 

48

Chengwei Wu

Ben She

Graduated

Frankie She

G9C

49

Yan Shi

Linda Shi

Graduated

Kevin Shi

G7C

50

Xiangcao Chen

Rosena Chan

G9B

Evan Chan

G7C

51

Sunfei Ye

Nature Soy

52

Zhibin Wang

Michael Wang

G7C

Lucy Chen

53

Yang Xu

Eric Lang

G9A

54

Yanbin Zhang

Allen Hu

Graduated

Brett Hu

SAT Math Teacher

55

Wenyong Hutchison

Jessica Hutchison

G9B

Grace Hutchison

G6B

56

Zhijie Wang

Abigail Wang 王依晨

Graduated

Kathryn Wang 王依然

AP Chinese

Ethan Wang 王昊宇

G7A

© 2021 Guang Hua Chinese School. All Rights Reserved.